Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego partnerem Ogólnopolskich Inspekcji Fotelików

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego wspiera Ogólnopolską Trasą Inspekcji Fotelików Samochodowych oraz objęło patronat nad akcją. Dziękujemy bardzo za wsparcie, razem przyczynimy się do wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach.

Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego
Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego

Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu.

W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach.

Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

więcej: http://www.pbd.org.pl/

Leave a Comment

Scroll to Top