Regulamin inspekcji

1. Inspekcje prowadzone są w oparciu o najnowszą dostępną wiedzę inżynierską z zakresu bezpieczeństwa dzieci w samochodach.

2. Główne składowe tej wiedzy to wyniki badań naukowych w dziedzinie  biomechaniki zderzeń, niezależne laboratoryjne testy zderzeniowe, ekspertyzy wypadków samochodowych z udziałem dzieci, badania kompatybilności fotelików w samochodach oraz inspekcje fotelików (i podobne inicjatywy) prowadzone do tej pory w USA, Skandynawii i Europie Zachodniej.

2. Celem przewodnim inspekcji fotelików jest rozpowszechnianie tej wiedzy, zwiększanie świadomości rodziców/opiekunów i w konsekwencji zmniejszenie ilości ofiar oraz ciężkości obrażeń u dzieci będących uczestnikami wypadków.

3. Wszelkie porady udzielane przez ekspertów i trenerów fotelik.info oraz firm i instytucji partnerskich prowadzone są z należytą starannością, jednak ostateczna decyzja dotycząca wyborów konkretnych rozwiązań na podstawie przedstawionych rekomendacji należy do rodziców/opiekunów.

4. Fotelik.info/E4S Joanna Kurpiewska oraz współpracownicy i partnerzy nie odpowiadają za nieujawnione do tej pory wady fabryczne i koncepcyjne fotelików, samochodów i stosowanych w nich innych systemów bezpieczeństwa czynnego, biernego oraz koncepcji ochrony, które są polecane rodzicom/opiekunom w trakcie inspekcji.

5. Fakt korzystania z inspekcji nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych i/lub sądowych teraz lub w przyszłości, także w przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku z udziałem uczestników inspekcji przy zastosowaniu urządzeń i/lub porad uzyskanych w trakcie inspekcji.

6. Rejestracja na inspekcję przy użyciu formularza online wymaga i zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu inspekcji.

7. E4S i fotelik.info zastrzegają sobie prawo do zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie.

8. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest online pod adresem https://inspekcje-fotelikow.pl/regulamin/

 

Dodaj komentarz

Scroll to Top