Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego patronem Ogólnopolskich Inspekcji Fotelików

Pragniemy poinformować, że Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego po raz kolejny obejmie patronatem Ogólnopolską Trasę Inspekcji Fotelików Samochodowych.Partnerstwo_logo_duze (1)

Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest stowarzyszeniem działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co za tym idzie zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych na terenie kraju. Powstanie instytucji datuje się na rok 2000. Od 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa dokładają wszelkich działań, aby przyczynić się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Leave a Comment

Scroll to Top