Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego patronem honorowym Kampanii Ogólnopolskich Inspekcji Fotelików Samochodowych 2014

logo_krbrd_maleKrajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kolejny raz została honorowym patronem Kampanii Społecznej Ogólnopolskich Inspekcji Fotelików Samochodowych 2014.

Jesteśmy wdzięczni za obdarzenie działalności naszej kampanii zaufaniem i uznaniem.

Kampania została uhonorowana patronatem przez  wiele państwowych i prywatnych instytucji. Listę tegorocznych oraz ubiegłorocznych patronów możesz zobaczyć tutaj.

KRBRD już po raz kolejny objęła patronatem honorowym Inspekcje Fotelików Samochodowych.

Krajowa Rada określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań Krajowej Rady w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy w szczególności opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi oraz inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej.

Leave a Comment

Scroll to Top